TLWW main

The Lion, The Witch and The Wardrobe

04 Rhag - 31 Rhag

Paratowch i gamu y tu mewn i'r cwpwrdd dillad...

Dangos manylion Archebu tocynnau

Sherman Cymru

Grwp Cyfarwyddwyr

Rydym yn falch iawn i lansio Grwp Cyfarwyddwyr newydd yng Nghaerdydd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth JMK. Bwriad y Grwp...

Darllenwch fwy

Sherman 5

Nod Sherman 5 yw rhoi cyfle i'r rhai nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman o'r blaen.

Pan fyddwch...

Darllenwch fwy

Theatr Ieuenctid Sherman Cymru

Wrth eich bodd yn perfformio? Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn gweithio ar amrywiol ymarferion, llais a symudiad yn unigol...

Darllenwch fwy

Newyddion diweddaraf

Sherman

ar agor i dderbyn gwaith TAITH

11/08/2015

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ar agor i dderbyn gwaith TAITH.

Darllenwch fwy

Sherman

Bwyd poeth - mis Awst

03/08/2015

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, ni fydd bwyd poeth ar gael o ein bar caffi hyd at 24 Awst. Yn ystod y cyfnod hwn bydd dewisiadau oer ar gael a bydd yr holl...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanCymru

How I did on Twitter this week: 94 New Followers, 223 Mentions, 337K Mention Reach. How'd your week go? via http://t.co/ryeGlVVqBB
Mon, 31 Aug 2015